03.02.2017

Elektronsko poslovanje Flaška d.o.o.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Spletna stran EKP v Sloveniji: http://www.eu-skladi.si/

Naziv operacije: Elektronsko poslovanje Flaška d.o.o.

Kratica operacije: E-poslovanje Flaška d.o.o.

Opis operacije z namenom in cilji operacije:

Elektronska izmenjava med partnerji

V okviru prvega ukrepa načrtujemo vzpostavitev B2B portala za komunikacijo z našimi mednarodnimi partnerji – distributerji, veletrgovci in trgovci, njegovo integracijo z našim programom za poslovodenje Vasco ter izobraževanje naših zaposlenih za optimalno uporabo le-tega. B2B sistem bo omogočal sistematizirano in elektronsko oddajanje naročil in njihov neposreden prenos v sistem, s čimer se bo zmanjšala možnost človeške napake, časovna zamuda, popravljanje napak, dodatna komunikacija, itd. Posledično bo ukrep znatno prispeval k večji organizacijski in stroškovni učinkovitosti našega podjetja ter ekonomski uspešnosti. Omogočal bo tudi lažje vodenje in načrtovanje zaloge ter razvoj novih izdelkov in storitev.

Spletne strani za tuje trge:

V okviru tretjega ukrepa načrtujemo vzpostavitev nove spletne strani – v prvi fazi v najmanj dveh tujih jezikih. Načrtovane aktivnosti so strokovno oblikovanje in programiranje nove spletne strani, priprava in prevod besedil ter izdelava potrebnih fotografij. Nova spletna stran nam bo pomagala na mednarodni ravni predstaviti naše izdelke, storitve, strokovno znanje in blagovno znamko. Tako bomo neposredno in posredno prispevali k povečanju prodaje in dvigu zaznane vrednosti blagovne znamke.

Spletna trgovina:

S četrtim ukrepom bomo pridobili spletno trgovino v najmanj dveh tujih jezikih, ki bo optimizirana in prilagojena za prodajo naših izdelkov na mednarodnem tržišču. Trgovina bo omogočala optimalno predstavitev izdelkov, nakupni proces in plačevanje s pomočjo vseh pomembnejših in mednarodno uporabljenih načinov plačila (predračun, kreditne kartice, paypal). Bistvene aktivnosti bodo priprava, prevodi in digitalizacija vsebin ter programiranje optimalnih rešitev za prodajo naših izdelkov. Nato sledi vzpostavitev trgovine in usposabljanje zaposlenih.  

Produktno-prodajni video:

V okviru petega ukrepa bomo izdelali scenarij, oblikovali vsebine in jih prevedli v angleški jezik. V zadnji fazi bomo posneli in v postprodukciji uredili film, ki nam bo pomagal predstaviti naše izdelke, blagovno znamko in podjetje. Uporabljali ga bomo na spletu, v mailingih končnim kupcem in partnerjem, na sejemskih nastopih in predstavitvah v živo. Ukrep bo neposredno in posredno prispeval k povečani prodaji in dvigu prepoznavnosti naše blagovne znamke.

Krepitev kompetenc-usposabljanja:

V okviru šestega ukrepa bomo izvedli izobraževanja in delavnice, ki bodo zaposlene usposobile za upravljanje in optimalno rabo orodij pridobljenih v prej naštetih aktivnostih. Izobraževanja in usposabljanja bodo osredotočena tako na konkretne napotke za rabo, urejanje in prilagajanje teh orodij, kot tudi na splošna izobraževanja s področja mednarodne spletne prodaje, marketinga in digitalne komunikacije. Rezultati tega ukrepa bodo zelo pomembni za uresničevanje ciljev ostalih ukrepov, saj sama orodja brez ustrezne usposobljenosti kadra niso dovolj. Zato bodo aktivnosti 6. ukrepa odločilne za končni uspeh operacije. 

Finančna podpora:

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP«; prednostne naložbe »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«; specifičnega cilja »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP«.

Rezultati operacije:

Operacija nam bo na več načinov pomagala pri nadaljnjem prodoru na nova tuja tržišča in pri izboljšanju učinkovitosti poslovanja na že obstoječih.

B2B platforma nam bo omogočila boljšo komunikacijo in enostavnejše prejemanje naročil s strani mednarodnih distributerjev, veletrgovcev in trgovcev. Poleg tega bo B2B sistem integriran z našim poslovodskim sistemom Vasco. Sistematizirano in digitalizirano oddajanje naročil, ter avtomatski prenos v Vasco bodo prispevali k zmanjšanju števila napak, pospešitvi celotnega procesa in zmanjšanju stroškov poslovanja – nasploh lahko rečemo, da bo mednarodno naročanje in poslovanje precej bolj učinkovito.

Nova spletna stran nam bo pomagala predstaviti svoje izdelke in storitve končnim kupcem ter ostalim zainteresiranim na tržiščih, ki jih obvladujemo neposredno (Slovenija, Nemčija, Avstrija, Velika Britanija, Madžarska, področje bivše Jugoslavije…), obenem pa bo kot prodajno in marketinško orodje na voljo našim distributerjem v drugih državah (Italija, Španija, Francija, Švica, Nizozemska, Portugalska, ZDA, Bolgarija…). Nova spletna stran bo prispevala k višji zaznani vrednosti blagovne znamke in neposredno ter posredno prispevala k višji prodaji naših izdelkov v tujini.

Prenovljena spletna trgovina bo z uporabo sodobnih tehnologij, prilagojenih trenutnim tehnološkim, marketinškim in prodajnim trendom, neposredno vplivala na povečanje prodaje v tujini.

Video vsebine so se izkazale kot odlično predstavitveno orodje. Z video vsebinami ustvarjenimi v okviru operacije bomo na mednarodnem tržišču predstavili naše izdelke, podjetje in blagovno znamko nasploh, kar bo pripomoglo k boljši prodaji in poslovni uspešnosti.

Aktivnosti v okviru šestega ukrepa bodo pomagale povezati zgoraj naštete aktivnosti v učinkovito celoto in nas usposobile za maksimalen izkoristek njihovih funkcionalnosti.

Sorodni članki

Ola!

In addition to mandatory cookies, we also use analytical and advertising cookies, as well as social network cookies on the Flaska ES website.

If you agree with this, please click on the I ACCEPT button. For a detailed description and in order to set the use of individual cookies, click on the COOKIE SETTINGS link.

Configuración de cookies

×
Managing cookies on the Flaska ES website
Mandatory cookies

are cookies that are essential for the proper functioning of the website, whereby the transmission of information in the communication network would not be possible without them. These cookies are also necessary in order for us to offer you the services, which are available on our website. They allow you to log in to the user profile, select the language, agree to the terms and conditions and identify the session of the user. We are not obliged to obtain consent for their use.

Analytical cookies

These cookies help us understand how our visitors use our website. They help us improve the user experience and identify user requirements and trends. We only use these cookies if you have explicitly consented to their use.

Advertising cookies

Third-party plug-ins and tools used as cookies enable various functionalities to work, help us analyse the frequency of visits and how the website is used. If an individual does not agree to the use of these cookies, they will not be installed, while it may however happen, that some interesting features of the website will not be available. We only use these cookies if you have explicitly consented to their use.

Social network cookies

These cookies make it possible for us to provide content for posts on social media and record your actions so that we may provide a more personal and enhanced user experience. We use these cookies only if you are logged into a Twitter, Facebook or Google user account when using the website.

1. General information about cookies 1.1. What are cookies?

Cookies are small text files that most modern websites store on the devices of their visitors, i.e. people who access certain websites on the Internet with their devices. The storing of cookies is under the complete control of the user, since users can easily configure their browser to restrict or disable the storage of cookies.

While visiting the website and its subpages and performing operations on the website, your computer, phone or tablet, automatically or after gaining your explicit consent, stores certain cookies through which various data can be recorded.

1.2. How do they work and why we use them?

Each visitor or shopper is assigned a cookie in order to identify him and ensure traceability at the beginning of each use of the online store. The servers provided to the company by the subcontractor automatically collect data on how visitors, shop owners or shoppers use the online store and store this data in the form of an activity log.

The servers store information about the use of the online store, statistics and IP numbers. Data on the use of the online store by shoppers can be used by the company for compiling anonymous statistics that help us improve the user experience as well as market products and / or services through an online store.

Indirectly and upon obtaining consent, the online store may also store external service cookies on the visitor's or shopper's device (e.g. Google Analytics) which are used to collect data on website visits. Regarding external services, the rules and general conditions on the processing of personal data, which are available at the links below, apply.

2. Permission to use cookies

If the settings of the browser with which you visit the website are such, that they accept all cookies, it means that you agree to their use. In case you do not want to use cookies on this website or you want to remove them, you may follow the procedure below. Removing or blocking cookies may result in suboptimal performance of this website.

3. Mandatory and optional cookies and your consent 3.1. We are not required to gain your consent for the use of mandatory cookies:

Mandatory cookies are cookies, that are essential for the proper functioning of the website, whereby the transmission of information in the communication network would not be possible without them. These cookies are also necessary in order for us to offer you the services, which are available on our website. They enable login into the user profile, language selection, agreeing to the terms and conditions and user session identification.

3.2. Cookies that are not necessary for the normal operation of the website, and for which we are obliged to obtain your consent (optional cookies):

Analytical cookies

These cookies help us understand how our visitors use our website. They help us improve the user experience and identify user requirements and trends. We only use these cookies if you have explicitly consented to their use.

Advertising cookies

Third-party plug-ins and tools used as cookies enable various functionalities to work, help us analyse the frequency of visits and how the website is used. If an individual does not agree to the use of these cookies, they will not be installed, while it may however happen, that some interesting features of the website will not be available. We only use these cookies if you have explicitly consented to their use.

Social network cookies

These cookies make it possible for us to provide content for posts on social media and record your actions so that we may provide a more personal and enhanced user experience. We use these cookies only if you are logged into a Twitter, Facebook or Google user account when using the website.

4. How to manage cookies?

You can manage cookies by clicking on the "Cookie settings" link in the footer of the website.

You can also control and change cookie settings in your own web browser.

In case you want to delete cookies from your device, we advise you to follow the described procedures, by doing so, you will most likely limit the functionality of not only our website but also most other websites, as the majority of modern websites use cookies.